Rejestracja

Portal Informacyjno-Edukacyjny Miasta Oleśnica udostępnia szereg funkcjonalności dla rodziców i opiekunów. W szczególności jest to dostęp do elektronicznego dziennika, przegląd tablicy ogłoszeń, udział w forach i ankietach, przegląd publikacji oraz możliwość korzystania z zasobów bibliotek. Rodzic / opiekun, który chce otrzymać dostęp do portalu proszony jest o wypełnienie poniższego formularza. Poprawność danych zostanie zweryfikowana przez wychowawców dzieci i w odpowiedzi otrzyma dane dostępowe (login i hasło) na podany w formularzu adres e-mail.

Procedura rejestracji w portalu:

  1. Na stronie głównej Portalu Informacyjno-Edukacyjnego umieszczony jest link, pod którym dostępny jest formularz rejestracji dla rodziców. Osoba zainteresowana możliwością korzystania z portalu jest proszona o podanie niezbędnych danych. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe z wyjątkiem adresów e-mail dzieci/wychowanków. Dane z formularza sa zapisane w archiwum portalu wraz z adresem IP użytkownika z którego przesłano zgłoszenie.
  2. Każdy z wychowawców ma dostęp do dodatkowej funkcji portalu umożliwiającej zatwierdzanie zgłoszeń. Akceptacja zgłoszenia powinna być poprzedzona weryfikacją osoby wysyłającej formularz.
  3. Dostęp do portalu jest aktywowany po wykonaniu akceptacji przez pierwszego wychowawcę. Rodzic otrzymuje wiadomość e-mail z danymi dostępowymi (login i hasło).
  4. Każdy z wychowawców aktywuje dostęp do zasobów systemu związanych z dzieckiem rodzica tylko w zakresie swojego oddziału.
  5. Po otrzymaniu dostępu do portalu rodzic może zgłosić prośbę o obsługę kolejnych dzieci (np. rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej).
  6. Zgoda na dostęp rodzica do zasobów związanych z dzieckiem przenoszona jest wraz ze zmianą oddziału lub szkoły.

Dane opiekuna / rodzica Rejestracja ucznia

* pola obowiązkowe do wypełnienia

Dane wychowanków / dzieci

Imię * Nazwisko * Pesel * Email
 

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rejestracja użytkownika
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013